Νέα και Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους ηλικιωμένους για το πρόγραμμα του ΚΗΦΗ του Δήμου Κεφαλλονιάς.Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.) του Δήμου Κεφαλλονιάς ενεργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002130 στο Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ανακοινώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Κεφαλλονιάς, που εδρεύει στα Αντυπάτα Δ.Ε Πυλάρου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να εγγράψουν ηλικιωμένα μέλη των οικογενειών τους στη δομή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κεφαλλονιάς, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής από την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 μέχρι Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει ,εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετουμένων ανέρχεται στα 20 άτομα.
Οι υπηρεσίες, που παρέχονται στο χώρο του ΚΗΦΗ υποστηρίζονται από νοσηλεύτρια, κοινωνικούς φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό, οδηγό και αφορούν την οργανωμένη εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική, νοσηλευτική φροντίδα, σίτιση, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ωφελουμένων.
Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν και πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα εως Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ-4:00 μ.μ στα Αντυπάτα Δ.Ε Πυλάρου.
Για τις αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΗΦΗ ή στα Γραφεία του Οργανισμού - Ο.Κ.Α.Π. (δ/νση: Λ. Βεργωτή 131, τηλ: 2671022425) εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Για την εγγραφή υποβάλλονται:

  • Αίτηση συμμετοχής του ωφελουμένου η οποία χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. ή τον Ο.Κ.Α.Π. ή λαμβάνεται από τον διαδικτυακό τόπο διοικητικής ενημέρωσης http://www.khfh-kefalonias.gr/ του ΚΗΦΗ Δήμου Κεφαλλονιάς.
  • Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες και άδεια παραμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το τελευταίο οικονομικό έτος.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού από την οποία να προκύπτει αν ο/η ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά-νοητικά-ψυχικά).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.