ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ο.Κ.Α.Π.)


Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι Μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες- άνοια κ.λ.π) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή, νοσηλευτική, σίτιση, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση).

ηλικιωμένες κυρίες
ηλικιωμένη με νοσοκόμα
Το ΚΗΦΗ του Δήμου Κεφαλλονιάς παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στις οποίες περιλαμβάνονται:
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Σίτιση
 • Ατομική υγιεινή
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • Ψυχαγωγία
 • Μετακίνηση ωφελουμένων από και προς το ΚΗΦΗ με το ειδικό όχημα που παρέχει.
ΣΚΟΠΟΣ:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της, ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

Στο ΚΗΦΗ απασχολούνται:
 • Μία (1) νοσηλεύτρια
 • Δύο (2) κοινωνικοί φροντιστές
 • Ένα (1) άτομο βοηθητικό προσωπικό
 • Ένας (1) οδηγός